0,00 
  • Reprezentujesz firmę DDD i jesteś zainteresowany długofalową współpracą? Napisz do nas!

Kapter Fluo żel 30g

KAPTER FLUO GEL to innowacyjny produkt owadobójczy w postaci żelu, który jest gotowy do użycia i przeznaczony do zwalczania podstawowych gatunków karaczanów takich jak karaczan prusak - Blattella germanica, karaczan wschodni - Blatta orientalis oraz karaczan brazowo-paskowany - Supella longipalpa.

You may also like…

Ważne informacje:

  • Nr pozwolenia: PL/2019/0429/MR
  • Substancja czynna: imidachlopryd 2,15%
  • Zawartość opakowania: 30 g

Do pobrania:

pdf Kapter DX3 - certfikat pdf Kapter Fluo - karta charakterystyki

Opis produktu:

Preparat ten działa skutecznie na karaczany we wszystkich fazach rozwojowych, czyli zarówno na nimfy, jak i na osobniki dorosłe obu płci. KAPTER FLUO GEL zawiera przynętę w żelu, która została przygotowana z użyciem substancji o wysokiej atrakcyjności. Zbilansowane proporcje substancji odżywczych sprawiają, że receptura preparatu jest bardzo apetyczna dla podstawowych gatunków karaczanów, osobników dorosłych i nimf, co powoduje wysoką skuteczność w ciągu 24 godzin od zastosowania. KAPTER FLUO GEL zwalcza populacje karaczanów w ciągu 1 tygodnia od zastosowania. Preparat ten ma jasną, neutralną barwę, dzięki czemu jego stosowanie jest dyskretne. Ponadto, KAPTER FLUO GEL zawiera fluorescencyjny marker, który pozwala stwierdzić obecność żelu przy użyciu latarki UV. Preparat ten charakteryzuje się także wysoką przyczepnością, co ułatwia jego aplikację, a także nie ścieka nawet po nałożeniu na pionowe powierzchnie. KAPTER FLUO GEL posiada matrycę higroskopową, co sprawia, że nie twardnieje przez długi czas i wykazuje skuteczność resztkową powyżej 3 miesięcy od zastosowania. Produkt ten zawiera również czynnik zniechęcający ludzi i zwierzęta domowe do przypadkowego spożycia, a mianowicie benzoesan denatonium.

KAPTER FLUO GEL jest przeznaczony do zwalczania karaczanów wewnątrz mieszkań, budynków publicznych oraz prywatnych o charakterze mieszkalnym lub komercyjnym, takich jak np. restauracje, kuchnie, hotele, przemysł spożywczy, domy opieki zdrowotnej, lokale użyteczności publicznej, środki transportu, jednostki pływające, pociągi, samoloty, automaty sprzedażowe i wiele innych. Produkt ten nie zawiera podstawowych alergenów spożywczych, co umożliwia jego stosowanie w miejscach produkcji, obsługi i magazynowania żywności i napojów. Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, KAPTER FLUO GEL należy aplikować do szpar i szczelin w ścianach, za listwami ochronnymi, do puszek elektrycznych.

KAPTER FLUO GEL może być stosowany również w celach prewencyjnych, w miejscach, gdzie karaczany najczęściej się pojawiają, takich jak drzwi, okna, szpary i szczeliny w ścianach. Produkt ten może być również stosowany wewnątrz odpowiednich pojemników na przynęty lub podobnych urządzeń, umieszczonych w miejscach aktywności karaczanów. Podczas aplikacji KAPTER FLUO GEL można kontynuować zwykłą pracę, bez konieczności usuwania osób ze strefy objętej zabiegiem.

Dawki i częstotliwość stosowania KAPTER FLUO GEL są następujące: zamontować kartusz KAPTER FLUO GEL w odpowiednim pistolecie do dozowania, usunąć zatyczkę i nałożyć koncówkę. Następnie rozpocząć dozowanie kroplami na powierzchnie zabiegu zgodnie z dawką wskazaną poniżej. Po zakończeniu zabiegu, kartusz należy zamknąć ponownie. W przypadku braku posiadania pistoletu do dozowania, wprowadzić tłok, opierając go o dno kartusza KAPTER FLUO GEL. Usunąć zatyczkę i nałożyć koncówkę. Naciskając ostrożnie tłok, dozować kroplami na powierzchnie zabiegu zgodnie z dawką wskazaną poniżej. Po zakończeniu zabiegu, kartusz należy zamknąć ponownie. Dawkowanie KAPTER FLUO GEL wynosi 3 krople żelu rozmieszczone na powierzchni 1 m (Blattella germanica/Supella longipalpa/Blatta orientalis), gdzie 1 kropla posiada średnicę 6-7 mm (masa 0,08 g).

Przed zastosowaniem produktu KAPTER FLUO GEL należy przeczytać etykietę oraz postępować zgodnie z instrukcją. Produkt ten należy stosować wyłącznie w szparach i szczelinach. Należy prowadzić regularne inspekcje punktów aplikacji żelu. W razie konieczności należy uzupełniać przynęty, ale nie częściej niż raz w tygodniu. Po zastosowaniu produktu oraz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu należy umyć ręce oraz skórę narażoną na bezpośredni kontakt z produktem. Po zakończeniu zabiegu dezynsekcji należy usunąć pozostałości produktu w sposób bezpieczny, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Produkt ten nie powinien być stosowany w miejscach mocno zabrudzonych lub poddawanych częstemu czyszczeniu oraz na których stosowano w ostatnim czasie inne środki owadobójcze. KAPTER FLUO GEL nie jest przeznaczony do wspólnego stosowania lub mieszania z innymi produktami, w tym z produktami biobójczymi. Nie należy stosować produktu w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i innych źródeł ciepła, takich jak grzejniki lub kaloryfery. Aby uzyskać optymalną skuteczność zabiegu, należy postępować zgodnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej i usunąć potencjalne źródła pokarmu dla organizmów będących przedmiotem zwalczania przed rozpoczęciem zabiegu.

W przypadku braku skuteczności zabiegu dezynsekcji należy powiadomić posiadacza pozwolenia. Produkt ten należy stosować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi zintegrowanych metod ochrony przed szkodnikami (IPM), które uwzględniają zarówno metody chemiczne, jak i niechemiczne kontroli szkodników, specyfikę lokalnego klimatu oraz organizmów zwalczanych.

Aby zapobiegać zjawisku oporności, produkt ten należy stosować zamiennie z preparatami owadobójczymi o różnym mechanizmie działania oraz różnych substancjach czynnych.

Sklep Opryski4You - Wszystkie prawa zastrzeżone 2023